Trygve Nordal 100 år.

05.09.2020

Søndag den 6. September. Familien gratulerer.