80 år!

24.09.2020

Martin Sæternes Sporsheim fyller 80 år 24. September. Hjertligste gratulasjoner fra hele familien.