Velkommen Kornelius!

26.10.2020

Den 10.10.2020 kom vår kjære Kornelius til verden på St.Olavs hospital, Trondheim. Stolte foreldre er Hedvig Kvam Johnsen og Kristian Kleppen. Vi hilser til familien på Skåla.