Jubilant

30.10.2020

Oddvar Valle fyller 70 år 1. november Gratulasjoner frå barn, barnebarn og konemor.