Ragnhild Bugge Tho 10 år

10.11.2020

BEGGE HENDA - stor dag! Ragnhild gjør gull av gråstein, er modigere enn hun tror og trives best klyvende og klatrende. Stort til lykke, jubilanten! Fra Bjørg, pappa og mamma.