Ragnhild Øye 90 år

16.11.2020

Oldebarn, barnebarn, og barn med familie, gratulerer så mye med 90års dagen den 16/11. Håper du får en flott dag.