Ingeborg E. Myrbostad 90 år

13.12.2020

Vi gratulerer med din store dag søndag 13. desember! Varme klemmer fra alle dine, barn, barnebarn, oldebarn, svigerbarn.