Astrid

18.01.2021

8. januar kom Astrid til verden på St. Olavs Hospital. Stolte foreldre er Annhild Kjørsvik og Bendik Ohr Iversen. Hilser til besteforeldre og oldeforeldre i Molde.