Amund Wesnes

17.02.2021

Da var flokken komplett! Gode Amund kom til verden 22.01.21. Aksel og Anniken er meget stolte søsken. Stor takk til Else på helsestasjonen, og jordmor Kristin og den fantastiske staben på føden i Molde. Anne og Aleksander