Hennie

04.03.2021

24. februar kom endelig Hennie til verden, 50cm og 3810g. Takk til jordmor Elisabeth og ansatte på Føde-barsel ved Molde Sjukehus for god hjelp. Stolte foreldre er Ragnhild H. Småsund og Kjetil Lorentzen.