Velkommen Irma!

08.04.2021

Vår kjære Irma ble født på Ullevål sykehus 21. februar. Joachim og Helle gleder seg over å ha blitt en liten familie. Besteforeldre Bendixen/Sørensen i Molde hilser, sammen med resten av familien i Molde, Oslo og Danmark.
Nyfødt