Velkommen, Ella!

12.04.2021

Ella Lyngstad Vikøren ble født på Lillehammer sjukehus 22. mars 2021. Stolte foreldre er Marit Elise Lyngstad og Magne Vikøren, og Sigrid har endelig blitt storesøster. Vi hilser til beste Sigrid og bestefar Jonny på Lyngstad.
Nyfødt