Otelie

06.05.2021

Den 28.10.20 kom Otelie Hess Bævre til verda. Stolte foreldre er Julie Hess og Sivert Bævre