Ole

16.05.2021

01.mai kom Ole til verden på Ullevål Sykehus. Stolte foreldre er Morten Bostrøm og Vilja Ohr Iversen. Hilser til besteforeldre og oldemor i Molde.
Nyfødt