Fillip

21.07.2021

Lille Fillip kom til verden torsdag 15.juli på kvinneklinikken i Bergen. Stolte og lykkelige foreldre er Kathrine Osnes Hammerø og Sindre Nordtveit Tjønn. Hilser masse til mormor, morfar, oldemor og oldefar i Molde.
Nyfødt