Elvira Louise

05.08.2021

20 Juli kom lille Elvira Louise til verden. Tusen takk for god oppfølging på Molde og Ålesund sjukehus. Lykkelige foreldre er Astrid Wærnes Sandvik og Tarjei Heggem
Nyfødt