Mikkel

17.08.2021

Mikkel kom til verden 20.06.2021. Takk til jordmødre på Rikshospitalet. Stolte foreldre er Annette Maridal Bugge og Ørjan Handal Dimmestøl. Hilsen til mormor, bestefar og øvrig familie i Romsdalen.
Nyfødt