Elliot

22.08.2021

Den 14.august kom Elliot til verden på St.Olavs hospital, 3465g og 54cm. Hilser til mormor, morfar og resten av familien på Nesjestranda. Stolte foreldre er Natalie Nesje og Ole Pedersen, Trondheim.
Nyfødt