Gratuler kjekken!

15.09.2021

Gratulere me daan kjære Torbjørn1000. Hilsen din gode venn Smør.
Jubilanter