Marie og Hans

21.10.2021

Marie og Hans kom til verden 8. september i Trondheim. Hilser spesielt til besteforeldre i Molde og på Harøya. Kari Harneshaug og Gunnar Bergseth
Nyfødt