Lovise

04.01.2022

22. november kom Lovise til verda på Molde sjukehus. Ho var 4170 gram og 53 cm lang. Ada og Martine er stolte storesøstre! Ane og Anders Skorpen-Trøen er lykkelege foreldre.
Nyfødt