lørdag 18. juni kl. 12 i Røvik kirke. Marianne Elvsaas Ringstad og Per Kristian Warvik

Publiseringsdato 12.06.2022
Vi gifter oss