Velkommen til verda

15. oktober kom jenta vår til verda på Ålesund sjukehus. Ho var 3670g og 48cm. Ein stor takk til alle tilsette på føde- og barselavdelinga. Stolte foreldre er Eva Mari S. Gundersen og Thomas Bjørdal Solheim.

Publiseringsdato 27.10.2022
Nyfødt