Ragnhild

19.02.23 kom Ragnhild til verden. Stolt storebror Mathias og lykkelige foreldre Henriette Hjelkrem Remmem og Magnus Nerland.

Publiseringsdato 25.02.2023
Nyfødt