Anny Birgitte Sunde 90 år

Gratulerer tippoldemor med 90 års dagen, hilsen George og Oline. Døtrene Marry Janne og Evy, svigersønner, barnebarn og oldebarn gratulerer også.

Publiseringsdato 07.05.2023
Jubilanter