Eivind

Eivind kom til verden på Rikshospitalet 23.07.23. Han målte 50cm, veide 2985gram og var ellers helt perfekt. Lykkelige foreldre er Sigrid Flemmen Berg og Erik von Krogh.

Publiseringsdato 28.07.2023
Nyfødt