Vi gratulerer !

JON HALS · 28.11.2018

Jan Kåre Aandahl fyller 70 år 28.november. Else Karin, Jan Rune og Torhild m/familer