Endelig kom Thorin

27.11.2018

Thorin kom til verden den 12.november og var 3660 g og 51 cm. En stor takk til lege Hanne og jordmor Heidi på Kristiansund sykehus for god oppfølging,samt neonatal avd. i Ålesund. Linda L. Sildnes og Tom A. Hjelden