Edith Johanne

09.12.2018

Vår prinsesse kom til verden 23 oktober på St Olavs Hospital. 2900 gram og 49 cm. Stolte foreldre er Tone Nakken og Anders Brun