Lars Kavli

28.03.2019

Den 23. mars 2019 ble Nils storebror da Lars kom til verden med sine 4015g og 53 cm på Ullevål sykehus. Hilser til familie og venner i Molde!