Hei verden!

01.04.2019

Signe kom til verden 20.03.19.Stolte storebrødre er Terje og Kristoffer. En stor takk til Helen Marit og resten av damene ved fødeavd. i Molde. Lykkelige foreldre er Malin og Ola Einar stolsmo