Aud Kleven 85 år

13.07.2019

Vår kjære Aud Karin Kleven fyller 85 år lørdag 13. juli. Dagen feires sammen med familien i Hardanger. Hjertelige gratulasjoner fra din mann Hans, dine barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn