Håvard

15.07.2019

Ingvild fikk en lillebror den 13. juni. Håvard kom til verden på Sykehuset Østfold, Kalnes. Han var 51 cm lang og veide 3800 gram.