Jon Magne Jørgensen 90 år

09.08.2019

Vi vil gratulere vår snille, rause og morsomme ektemann, pappa, morfar, oldefar og svigerfar. Vi gleder oss til å feire deg i dag.