Dennis J Alstad

02.08.2019

Den 17.07.2019 Kom endelig gutten vår. Stolte foreldre og søsken.