Mila

15.08.2019

29. Juni kom vår kjære prinsesse Mila til verden på St. Olavs sykehus. Stor takk til alle på føde og barselavdelingen. Vi er kjempestolt av jenta vår. Kristel Dalen og Kristian Lundstad Stavik