Georg

26.10.2019

Velkommen til verden lille Georg! Født 1.september på Ullevål sykehus,Oslo. Hilser all familie i Molde.