Tilde Signe Sofia

20.11.2019

3. november kom endelig Tilde til verden! Stor takk for all støtte og omsorg til alle ved fødeavd, gyn. pol. og anestesi ved Molde sykehus, spesielt til jordmor Eli og lege Emilia