Olivia Gjøen Børset

04.12.2019

Olivia Gjøen Børset ble født på St Olavs 29. September 2019. Kaja og Aksel Johan er glade storesøsken, og Camilla og Ole er stolte foreldre.