27.01.2020

Vi gifter oss i Røbekk kirke 01.02.2020 kl. 13.00. Charlotte Lervik og Martin Øien Iversen