Jarnbrudeparet

14.01.2020

Takk for helsingar og blomstrer, og for alle som gjorde dagen vår minnerike takk til Asgeir og jentene for god mat og servering