Maja

11.02.2020

Maja Rui Jørgensen ble født 04.02.20. Hun kom på oldemor Annbjørg sin 85-årsdag!