Filip

11.05.2020

25. april kom Filip til verden. Thea er flink og stolt storesøster. Stolte foreldre er Andrea Lervåg Linnes og Eric Kirkevold.