Rolf Unhjem - Norges Vel KPMG

24.06.2020

KPMG Molde takker av Rolf Unhjem, som har gått inn i pensjonistenes rekker etter imponerende 42 år. Rolf mottok i den forbindelse medalje fra Norges Vel for lang og tro tjeneste. Vi takker for innsatsen og ønsker til lykke med pensjonisttilværelsen.