Vilkår

Vilkår for bruk av FOLK mellom Bruker og Rbnett/Romsdals Budstikke.

Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som Bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i annonsene som lages i tjenesten.

Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men bruker må følge normal skikk og sedvane. Annonser og hilsninger skal ikke inneholde bilder bruker ikke har rettigheter til og bruker må være sikker på at avbildede personer er innforstått og enig i slik bruk. Innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane.

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil få anledning til å rette opp innholdet, men har ikke rett til refusjon av eventuelt betalt beløp.

Avisa har rett til å benytte bilder og tekst i annonser og hilsninger på avisas nett og papirprodukter. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig i forhold til den tjenesten bruker benytter seg av.

På denne nettadressen kan du sende alle type hilsninger til både Rbnett og papiravisa; Gratulasjoner, Nyfødt, Jubilanter, Forlovelser, Farsdag, Takk, Nygifte og Vi gifter oss. Jubilanter omfatter også sølv, gull- og jernbrudepar. Fristen for papiravisa er kl. 10 virkedagen før innrykk. Hilsningene kommer på nett så snart de er godkjent, og blir liggende i et år. Dersom du oppretter bruker før du bestiller holder du lettere oversikten over dine hilsninger og kan stoppe de når du selv ønsker. Tjenesten koster 100 kroner per hilsen, totalt for nett/papir og bestilles og betales i selvbetjeningsløsningen på folk.rbnett.no.